Διαδρομή 12 χιλιομέτρων

Υψομετρική διαφορά

Πατήστε την φώτο για να μεγαλώσει

Διαδρομή 5.5 χιλιομέτρων

Υψομετρική διαφορά

Πατήστε την φώτο για να μεγαλώσει

Route map for Mitsero12k by sotiris mavros on plotaroute.com

Route map for Mitserto Mine Run 5500m by sotiris mavros on plotaroute.com

(placeholder)

Route map for Mitsero Mine Run 21km by sotiris mavros on plotaroute.com

Υψομετρική διαφορά

Πατήστε την φώτο για να μεγαλώσει

Διαδρομή 21 χιλιομέτρων

Διαδρομή 21 χλμ

Διαδρομή 12 χλμ

Διαδρομή 5.5 χλμ